Katarina Nanryd Carlsson

Direktnummer
Mobiltelefon 070 875 06 06

katarina.nanryd@fforum.se

Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

Anställd sedan 1997

 

Verksamhetsområde

Värdering av industri- och bostadshyresfastigheter samt kommersiella fastigheter.

Värdering av mark och byggrätter.

Marknadsanalyser.

Hyresutredningar.