Magnus Hofström

Direktnummer
Mobiltelefon 070 509 66 57

magnus.hofstrom@fforum.se

Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare
Anställd sedan 2008

 


Verksamhetsområde

Ersättningsbedömningar vid expropriation, inlösen, fastighetsbildning, miljöskador mm.

Värdering av mark/byggrätter.

Värdering av industri- och bostadshyresfastigheter samt kommersiella fastigheter.

Rådgivning avseende fastighetstaxering.