Magnus Stenback

Direktnummer
Mobiltelefon 070 868 17 05

magnus.stenback@fforum.se

Verkställande Direktör

Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad Fastighetsvärderare / MRICS
Anställd sedan 1998

 

Verksamhetsområde

Värdering av industri- och bostadshyresfastigheter samt kommersiella fastigheter.

Värdering av specialfastigheter.

Marknadsanalyser.

Marknadsinformation.

Hyresutredningar.