Marcus Persson

Direktnummer
Mobiltelefon 070 696 02 57

marcus.persson@fforum.se

Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

Anställd sedan 2015


Verksamhetsområde

Värdering av industrifastigheter, kommersiella fastigheter och flerbostadshus.

Värdering av mark/byggrätter.

Fastighetsekonomisk rådgivning: Till exempel konkurrentanalys, marknadsanalys, hyresbedömning, utbildning, presentationer, kontraktsanalys, portföljanalys, investeringsanalys.