Rolf Simón

Direktnummer
Mobiltelefon 070 821 88 84

rolf.simon@fforum.se

Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare
Anställd sedan 1995

 

Verksamhetsområde

Ersättningsbedömningar vid expropriation, inlösen, fastighetsbildning, miljöskador mm

Värdering av mark/byggrätter

Värdering av kommersiella,- industriella- och bostadshyresfastigheter.

Rådgivning i fastighetsbildningsfrågor

Rådgivning avseende fastighetstaxering