Rickard Hellström

Direktnummer
Mobiltelefon 070 229 05 15

rickard.hellstrom@fforum.se

Civilingenjör / verifierad av RICS
Anställd sedan 2019

Verksamhetsområde

Värdering av industrifastigheter, kommersiella fastigheter, flerbostadshus och fastighetsbestånd.

Värdering av mark/byggrätter.

Fastighetsekonomisk rådgivning, till exempel konkurrentanalys, marknadsanalys, hyresbedömning, kontraktsanalys, portföljanalys, investeringsanalys, utbildning och presentationer.