Carl-Johan Gärdemalm

Direktnummer
Mobiltelefon 076 846 99 55

carl-johan.gardemalm@fforum.se

Skoglig Magister / Av Samhällsbyggarna auktoriserad lantbruksvärderare
Anställd sedan 2011

 

Verksamhetsområde

Värdering av lantbruk och skogsfastigheter.

Intrångsvärdering och marklösen.

Klyvnings- och graderingsvärderingar av lantbruk.

Ersättningsutredningar enligt Miljöbalken i samband med bildande av naturreservat.

Ortsprisutredningar på skogs- resp. jordbruksfastigheter.

Biträde vid skadeståndsfrågor samt tvångsinlösen/expropriation av mark.

Marknadsanalyser på lantbruks- och skogsfastigheter.

Granskning av köp inför fastighetstaxering på lantbruk.