Daniel Valmila

Direktnummer
Mobiltelefon 072 239 43 55

daniel.valmila@fforum.se

Fastighetsekonom / Av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare
Anställd sedan 2018

Verksamhetsområde

Värdering av bostads- och industrifastigheter samt kommersiella fastigheter.

Värdering av mark och byggrätter.

Värdering av specialfastigheter.

Marknadsanalyser.

Hyresutredningar.