Victoria Tatti

Direktnummer 021 665 53 15
Mobiltelefon 072 722 82 80

victoria.tatti@fforum.se

Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare
Anställd sedan 2011

 

Verksamhetsområde

Värdering av industri- och bostadshyresfastigheter samt kommersiella fastigheter.

Värdering av mark och byggrätter.

Värdering av specialfastigheter.

Marknadsanalyser.

Hyresutredningar.

Ersättningsbedömningar vi expropriation, inlösen och fastighetsbildning mm.