Vindsupplåtelse

Stora tillgångar i form av outnyttjade vindar finns i många bostadsrättsföreningar. Upplåtelse av vindar realiserar tillgångar och föreningens ekonomi förbättras.

Vid en vindsupplåtelse är det många lagar och regler som skall följas.

Andelstalen behöver ändras och i vissa fall behöver en ny ekonomisk plan upprättas. Även stadgarna kan behöva justeras.

Forum utreder de ekonomiska konsekvenserna för föreningen, tar fram nya andelstal, ekonomisk plan och utför värdering för prissättning av råytan med mera. Forum upprättar underlag för stämmobeslut.

Kontakta oss

Stockholm

Håkan Söderqvist

Göteborg

Håkan Olsson

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg

Övriga Sverige

Håkan Söderqvist