Fastighetsägare

Planerar du att sälja en fastighet till en bostadsrättsförening?

Forum sköter hela ombildningsprocessen -
Från att aktivera hyresgästerna till att ordna finansiering och tillträdet av fastigheten.

Forum Fastighetsekonomi har lång erfarenhet av att ombilda till bostadsrätt både som ombildningsombud för föreningen och som ombildningsombud för fastighetsägaren.
Vid en ombildning företräder vi endast en av parterna.

Vårt långvariga arbete med ombildning har gett oss erfarenhet att förstå både fastighetsägarens och föreningens problem och frågeställningar.

Kontakta någon av våra ombildningskonsulter för att diskutera upplägget för just din fastighet.

Forums mångåriga erfarenhet av ombildning bidrar till trygghet för alla parter i ombildningsprocessen.

Kontakta oss

Stockholm

Håkan Söderqvist

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg

Övriga Sverige

Håkan Söderqvist