Nyproduktion

Vid nyproduktion bistår Forum uppdragsgivaren med bildande av förening, upprättande av kostnadskalkyl, ekonomisk plan och prissättning av bostadsrätterna samt ordnar med intygsgivning.

För att kunna teckna förhandsavtal och ta emot förskott måste bostadsrättsföreningen upprätta en kostnadskalkyl. Kostnadskalkylen skall vara intygsgiven av två intygsgivare certifierade av Boverket.


 

 

Ladda ner vår broschyr och läs om
hur vi kan hjälpa till vid nyproduktion.

Kontakta oss

Stockholm

Håkan Söderqvist

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg

Övriga Sverige

Håkan Söderqvist