Värdering / Analys

Behöver du ett opartiskt värdeutlåtande?

Forum är ett etablerat värderingsföretag och vi åtar oss uppdrag av såväl enstaka objekt som mycket omfattande fastighetsportföljer.

Vi värderar i princip samtliga kategorier av fastigheter och det kan röra sig om:

 • hyresfastigheter
 • kommersiella objekt
 • industrifastigheter
 • specialfastigheter
 • hotell
 • projekt
 • råmark
 • byggrätter
 • exploateringsobjekt
 • skog
 • lantbruk

Samhällsbyggarna
Samhällsbyggarna

Våra högskoleutbildade fastighetsvärderare är auktoriserade av SAMHÄLLSBYGGARNA.

En auktorisation innebär bland annat att man har erforderlig kompetens för uppdraget, tystnadsplikt och självständighet.

Grundläggande för våra fastighetsvärderingar är marknadsanalysen.

Den är en förutsättning för rättvisande bedömningar. Vi lägger därför ner mycket tid och arbete på att hålla oss uppdaterade om olika delmarknader. Ett viktigt inslag är även att vi följer den allmänna konjunkturutvecklingen och försöker se dess eventuella effekter på fastighetsmarknaden.

Vi samlar vår information om den svenska fastighetsmarknaden i ett särskilt marknadsdatasystem, FMI (Fastighets Marknads Information).