Bostadsrätt

Forum Fastighetsekonomi har lång erfarenhet att bistå både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med olika uppdrag i bostadsrättsfrågor. Vi har mångårig kompetens inom bostadsrättsområdet och alla sorters frågor som kan uppkomma i en Brf; vi kan t.ex. hjälpa till med att upprätta ekonomiska planer, kostnadskalkyler i samband med ny- eller ombyggnad, ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, friköp av bostadsrätter i småhusform, kapitaltillskott, räkna om andelstal och anpassa stadgar med mera.

Vi åtar oss bland annat att vara ordförande på stämmor och hålla utbildning inom det bostadsrättsliga området exempelvis styrelseutbildning.