Bostadsrätt

Forum Fastighetsekonomi har lång erfarenhet att bistå både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med olika uppdrag i bostadsrättsfrågor. Vi har mångårig kompetens inom bostadsrättsområdet och alla sorters frågor som kan uppkomma i en Brf; vi kan t.ex. hjälpa till med att upprätta ekonomiska planer, kostnadskalkyler i samband med ny- eller ombyggnad, ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, friköp av bostadsrätter i småhusform, kapitaltillskott, räkna om andelstal och anpassa stadgar med mera.

Vi åtar oss bland annat att vara ordförande på stämmor och hålla utbildning inom det bostadsrättsliga området exempelvis styrelseutbildning.

Kontakta oss

Stockholm

Håkan Söderqvist

Göteborg

Håkan Olsson

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg

Övriga Sverige

Håkan Söderqvist
Håkan Olsson